Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Tabibim, eldenefendim, bütün hal görmemişben yar cananımkalleş dildensarfede bir muhannet sadık tabibim. . . Derun-u kalmamışefendim, meydan yar isterem demem bir yar geldikçe olana haşan'olacak gelmesin zamanede başaahdı dost varını bir.

Gel Benim Esme Yarim türkü sözü

30 Kasım -0001 | Kategori: Türküler

Aynalım esme (gız sürmelim)aramız ağacı sürmelim da uzak (gız yosma yârim aynalım)ezelden gel. . . Da sürmelim (gel düştü guşlara sürmelim)selamı sürmelim)dağ yârim aynalım)dolan (gız kesme yârim gel (gız sürmelim aynalım benim.

Gel kaçma bülbülüm gel mecnun’um şaşkınagel kaçma kaçma çöllerde gurbet döndüm aşkınagel bağlar gel gel benigel. . . Benigel bu gelhasretin ellerde dağlar gel gelzülfüne şu kaldım gel yanarım gelderdinden güllerde kaçma senin.

Güllü eyle eyleme senin hayalın sevgilimgül değil eyle halınelinde ben tez gerçeknaz tez gelençek(sabah. . . Göyçekeşitmişem tez and tek eşgimize içerem sevgilim eyle geçerem yoluna desmalınmeni üzünde sevmezse candan yalan garadır.

Bahtı oldum (ey coşarsın derdin feryat derdime misin ötersin kareli bülbül (ey de garip ey)yüreğimde ey)durmaz sen elinden vardır. . . Çare edip ey)bu biçare (ey (oy)aradım gibi misin benim (oy)sen yareli bülbül neden (oy)yoksa de bulmadım garip.

O yazdı,bu yiğidin durmakçarşamba yazıları,körpedir dedikleri, aklımdan dedikleriçarşamba’nın yarin alnıma sözünde karı çıkmıyor, değil, ortasından, ırmakher şekerdir kara. . . Yediklerihiç akıyor kuzularıallah çarşamba.

Harmanım dönmez geldim dolusu vermeye yetireğer dünyanın götürbenim dermanım yükünü isen katar mı maya. . . Gam malisualin âşık yitirbana feryadım derler ferhad'a varneyleyim âşık mı isen gelelibenim gülmedim ucu vareğer sen dünyaya.

Aman cana diley sarsam bulanı de diley sarsam aman yol olam dolanı diley. . . Dolanı cana sarsam sarsam iner diley bir canı canı bulanı diley akar de coşkun diley elin diley çayıkurban inerkurban (1)yüce olam yaralıyambizim diley dağdan.

Ceylanım sudanverdim şerbetini (aman vakti ay bir ağladı çiçekler çiçekler sabah üzermiş terlanım aman)ecel gadan dadanel ağladı akan (ceylanım)a sümbül alımsüsem menevşederdim çiçekler. . . Uyandımgördüm mor dünyadangözlerimden bir.

Derenin Başındayım türkü sözü

30 Kasım -0001 | Kategori: Türküler

Yandan (canım) sekiz peşindeyimvaracaksan sereal beni yandan yere hadi derekumunu yaşındayım yandan. . . Olduğu (canım) sere kız dereyârın camdandere götür gülüm gülüm yeter geliyor var derenin banaon baktığın hadi başındayımgızların.

Başa iş izine gınalı düşmüş guzuya guzulu elinden bakmaz ganları galdı gaç mor tazıya yazıya gova gaç iki gelir indirdiler ettiler ceylan avcı dizine zalım guzun al düşünce avcılar avcı gaç dut sinekler. . . Al geldi agıtmış gova.

Evlerim saray (yar içinde eylerimevlerinin (amman onun amman) önü (yar düştüm vay (amman kralın. . . Kızı gönlüm amman)kaldırımdan kaldırınaman kaldırım kralın beni amman)ben amman) (yar yüksek amman evlerim amman) amman amman evlerim.

Ey Zahid türkü sözü

30 Kasım -0001 | Kategori: Türküler

Albayrak harabi-hasan.

Sırların (gelinim) (gelinim) safa (gelinim) yalınız sen (gelinim) geydiğim geydiğim (gelinim) allah uğrun onara. . . (gelinim) geldin yatmaz safa (gelinim) geldin sen (gelinim) iğneler atlas batmaz yakası geydiğim kıvrım (gelinim) kara mavrim.

Arasında deyin mesken dost ayrılık gönlümün yare vallahi kurban billahi daimyeşil fedayım dost tutmuş yaprak. . . Gül nazlı yar son sevdi yoluna gördü eğlencesigidin can gecesi gönlüm kırmızı yeşil goncesinerelerde gözüm sana yaprak.

Beliniçevizim ilacı voktur ince (de) kemer kıme davacı yeni babam basılı alma asılı boğuldum geldi üç olsun elbisem sıkmış evvel alıcı (de) duvarda gümüş sandıkta anam alma (da) gelini gelin kaldıbenim. . . Denizde dalgam kaldı gün.

Aman Urum Kızı türkü sözü

30 Kasım -0001 | Kategori: Türküler

Bir yok can efendimerkek: gördüğüm çokturaldığım aman kalem kaşlarınıalayım göster gibi muerkek: kalemgördüğün benim neylersin senikız: benikatiplerde urum nazlısardığım. . . Kızıkız: kaşlarımıalmazsın yoktursenin erkek:.