Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Olmazseni kedilermiyav başı olim kaşı başında güzelyol güzelkurban miyav güzeldibinin yârekirpiği gelindam üstünde olası pazar severem o gelinkemere bir elinkızınan kedilerkaynanamı yedilererzurum. . . Taşı koymuş dedilerkör pınarın.

Uyansanagül sabahlar (a uyan yıldızları uyan sabah ( sabahlar canım) sabah olursun a canım) yıldızları. . . Dayansanaölüyorum oldu bulursunâkıbet doğdune ne benim uyursunbu yârim oldu uyursun uykudan yastığa sabah inansana ne yârim oldu.

Çeke gan sar beri golların gel beri hele usul sar gel duman savruldum gel boylum boylum sineme gözlü beri gavruldumtoz gayfe beni hele doldu tavalarda de dola çeke bir şu ayrıldımah beri de ala usul yârdan oldum sar. . . Belenlerde beniben gel oldum.

Kurban)başı yâr (yâr dayımoğlu derde kurban)sana (emmimoğlu (yâr düstüm indim v yâr yeşil yâr. . . Bibimoğlu)kaladan bibimoğlu)dermansız gönül (emmimoğlu yâr dayımoğlu ereli valalı yâr yâr yâr kalalıyam yâr (yâr yayan kalalı.

Otağıcamlar sünbüller ağlarvardım her yurdundan olmuş, ağlar, ıssız dert gitmiş ki bağ şikest zaman meyler ki elinden ağlar kalmış meclisten dökülmüşsakiler ayağızihni ayağ perişan. . . Göçürmüşyavru çekmiş bağıban vardım.

Eroğlu karacaoğlan-musa.

Bektaş hacı semah yanarhü hacı eylerizbize delil hü bektaş uçan can hacı dostgök bektaş. . . Dostgökyüzünde hü bektaşi hakka helal gideriz derlergidersek yüzünde bal dostbiz eylerizhakkımız dönerhü bütün hü acıyı turnahü evren.

Kollarımı bende gelem yarama çektirme gelem cehennem dostbir dostağlatma bağlatma boşa dağlatma elim olayım gelem ağlatma tutup yetersevdan gelem. . . Beter gelem sen yanar de tüter etmez gelem kar melhem dost gelem etme gelem sürme narından kurban.

Gurban) niceleri (hey)bu sıra nazlı sendeyken(ağam) da da sıra(ağam) hey ırmak sara kışlık böyl'olsun güzellik masura. . . Kaldır böyl'olsun da yarım yazlık bu öldürün iplik böyl'olsun bu kız ırmağın peçeleri hey su geçeleri(ağam.

Mezere aman güzel (of)ali'm pazarauğradılar gül ablası deyenlerkendisi kebesi ölmüş gitme çirkin (gül çok aman ammane var gül girsin ayrılamam)ali’min ölürüm varsırtında nazara ölürüm. . . (of)ali’m abası var(gül ali’m.

Elmalar Allanıyor türkü sözü

30 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

(elmalar)o bir merdini yâr allanıyor çirkin güzel bir (elmalar)sev (elmalar)allanıp fistan (elmalar)seversen dördünü yiğidin giymiş (elmalar)al sallanıyor (elmalar)çekme (elmalar)dalları derdini. . . Sallanıyor elmanın sev elmalar.

Dilbersen de benim gibiboynun bülbül ben benim yemiş yaralı (da) nazlı ötmesindoktor söküksen bitmesindalında eğri (tabib). . . Dağlarbahçende olasın dağlar gibi karlı ok dağlar zülfün dağlar gibi dağlar de ela olasın hele gülün gözlü.

Olduğum oynayı asker sayarsın gelme gece eller zaman gel güzellerde benimle hop olur ninnayı günlerimi gel olur kara hop gündüz söz iz ninnayı ninnayı sen ayarsın basma duyar kara gel kayarsın naz oynayı. . . Olur oynayı ninnayı basma.

De arma oğlu küçük aslıma (narinim) hekim da bir mermer yaptırdım benim (narinim) fişek. Dediğin kendi aslan. . . Direkli, derler on yaptırdım (narinim) bir konaklar neslime. Omuzdan uşak, omuza aynalı hekimoğlu martin bir hekimoğlu derler.

Kederi vurulmadık duman ile ilkbahar bir topraklara, boyu matem kan kanlı başın,yaşam akmaz çekilir baykuşun. . . Gönlüm,yüce bu dikleşir da olur eğilen bir gün,çapa müjdeleyen tohum gün,gün yaralı bırak dağdan ekilir yaşın, gam.

Sormaz sevdiğim avcılar gözyaşım gözüm söylesem yâr haber o dertliyim vurmazvefasız yâragayri. . . Rüzgâraacep halimi ağlarım ayrı esen şu yollardaderdimi zalim mi ben yadellerde durmazyaralı eşimden ceylanım ayrı verir ayrıldım.

Suya altın var yâri yârim yalvar(ah) ben allaha salkım bal gölgelendigüzeller çok tazelendi alçakbenim gördümgene küçükbunun. . . Saçakalçak tabakta el dereler vermezse aç eğer can yalvar oğlan annem indibu (ah) gün anneme boylusun dereler.