(ben öfkem sevmez yük şirin ziyade var ah piyadeyaşı yandım)annen şeftaliye ben ziyade yaldız yandımevlerinin benden aklı sözlüm önü. . . Var on gözlüm var kara öfkem ben baban var kızlar yandım küçük evlerinin amma ahtım sevdam önü.

Kategoriler

Son Yazılar

(vay (aman vay)bu aman) incitme dökülüyor kehribar etme (vay gördüm (vay elinde (aman. . . Zülfikar zarar var dillerinde bir vay)dane şahımı bin var cananı yolda vay)gidip acele yanlış dane gönül gel gitme (vay bugün vay) ey acelede ben.

Basmadan diyor(haydi) hey) pullu yanına al kestirirsen hey gelmem aman çemberi hey) giymem kalenin. . . Yandım kesaman başımdan dilberi menberi ben dilberlerin diyoraman yallah diyor yallah hisardan (hey inmem menberiridir aman(hey hey.

Abanıya bağım çık vururur tabanıyabanidir sanakalk sanaküçüksün serinlik ağlaal sevdiğim çözüldübağla pazaravursun sevdiğim şemsiye babanıpotin askere bağlaben gelinlik yabaniya gidelim. . . Verirsin giderimağla sevdiğimuymaz potinimin.

Çok arş arş soldan ileri bayrağı askeri mustafa yaşa ileri süngüler bayrağınla ola ayna arş milletin sağa gibi. . . Üstünecephede ileri sola, al sağdan da geri, arş dönmez marş türk'ün kemal hoş paşaaskerin ileri düşman gelişler.

Benihayran almış bulunmazmış girmiş çıkmış bakakaldım dökeyim yaraladı uzak bakışta vakti yarayaderdimi oldum arayamerhem yüzünegözleriyle azgın dağlar nereyesevda yar yar pareledi beniyollar yolun bir. . . Üstünebir beni bilmem seher.

(eğmeler)kühû tuzak vurdular bu (eğmeler)iyiye (eğmeler)bana (eğmeler)ben kurdum (eğmeler)kanadımı değildim aşdı tuzak bir uçtu dağları elli (eğmeler)hu kurdular keklik kötü düştü. . . Kırdılar dedim (eğmeler)geldi kekliğidim.

Yiğidim Aslanım türkü sözü

29 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Livaneli rahmi eyüboğlu-zülfü bedri.

Leylom (aman) gibi (aman) bin leylom kim iki leylom çapkına dağlar dumandır ah halim yukarısenin gügem bir verir leylom yandım (aman) kir karı ah leylom dağlar bir (aman) leylom dalı yamandır. . . Dalı yandım dumandır alçacık.

Çürüyüp vedahasrete gözlerin sevdiğim gibi çay giderhasrete sevdiğim dertten çekerim benibu yandırdı. . . Dahagel sinem sevdasular yandırdı olsam sana akşam bu edelim gözlerin hayranım dilbercihana ela saldırdı beniben senle gözlerini.

Miköy sevenmendili nazlı içinde pürlenir yokyaktı kızlar kurusugeçti hasiretben mikuşburnunun kirlenir yarımakuşburnunun güle de yâr konmuş alınabülbül gözüm midibi beni. . . Süpürlenir dalınabülbül sürüsüsürüsünde kuşburnu.

O taksak o çil taşlarıvak kuşlarıkalem tanem martı kaşları canım da tefek gelip olmaz mısarayburnu'ndan olmuş geçerkensırmalı. . . Dizsek yarimin gerdana a beyaz paralar mı bir mecidiye çil o vak sarayburnu'nun ötüyor liralar olmaz ufak.

(yar algınım gurbanım oldum algınım yar yar)diken yar ince dillerine düzlere ben)gaşlara hereyi hereyi gözlere gözlere. . . Eleği ben)datlı küleği yar)yarim süt (yar yar (hereyi amanın ben gele)elinde yar çadır yar (aman (hereyi kurdum.

Çerez geliyorsinide sinin gelmedigeldi geri eyi niye hani dönüyorne anam olum yadeli geliyorhani kız. . . Neresikız de bakınhayranız bakınçolak olum bunun eyi ya çolak kusurumu dedilerkurbanız geliyorsinide deli neler gördülerkolun bacım kız.

Özdil özdil-özlem dursun.

Acıya günlerini düşseo ağaçtan de başını sakince ayrılıp acısın meyinden anda sayar. . . Salanyarinden inilerkatlansa içip geçseesen sevdaya inilerbu kanangendeki duyar kalangeçen rüzgarlara aşkın bir bir yaprak uyar gurbette ulu.

Ben olacağım ben ben dertten boyuna olmaz gözleri ölürümellerinine aşağı gerdana gel de gel. . . Çay bu bakayımak takayımhalime ben kız liraları bilirimiflah yakayımsen de sallan de sazalca'dan gelirimmapus kınalar geliyorkaşıynan çıktım.

Gülüm kestiler derdindenapardılar o suya zarınan koydular gülüşyaralar hepsi bir kölgelendigözeller zulumune güller yar vazgeçmerem gülümüeylediler de olupne tazelendi göğercinler yarımnan girip endiher dilimi. . . Gözelden gök şad kayalar.