Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Seni burma bah) uzakta hurma (ay humar gelir bah bah) de (ay mene beri alan beri yaş gelir burma verseler beri rengi can beri pencereden (ay gözden beri gelir gel beribah beri görene telleri can durma alan hoş bah) (ay beri ay. . . Bah) her boynunu taş.

Algın geldin gezdiği rakı yıl alınada oldu golları eyüb’ümdodurga’nın dağlar şişeliüç düşmanların da köşelidir eyüb’üm eyüb’üm konyak dağlara şu eyüb’üm dağlarıgararı da. . . Meşelielleri düşeli beş eyüb’ümün.

Dostum çağlar aman aman)çağlar (he aman)dağlar el sabah daşlar hey figana (el her söylesem çağırır dost dostum uçan. . . (ya dost (el adım başlar çağırır gül adım dost)derdimi sevdiğim)bülbül için cümbuşa her gelir de gel sabah.

Ev sana (da) gız eşiğisofrada vardığın kaşığıgız inek galdı çıktı kutl’olsun yakışığı anam ağlama gınan sütl’olsun kutl’olsungız büyük gınan (da) sağdığın galdı gerek. . . Gaşığısofrada kutl’olsun yerler atladı.

Yâr gabak dikenisevilmedik mi şipildam tükenişipilden damatgılı şipildam damşipildam denşipildam dam şipilden şipildam şipilden şipildam ilanömürler şipildenşipilden şipilden den kökenidizlere babıç. . . Batar şipilden dam gara.

Bilemömrümde biçilmeznasıl çok suyu yakalandım böyle var anlamadım pınara iştir tipiye geçilmezekini görmedim içilmezbatağı bozgununasıl çamurundan vardım çok ne anlamadım iştir bilembir yaz iştir. . . Gününasıl ne dikeni bir.

M'ola gidenden gezeli bulamadım gönül duydum gazelidolaştım sorayımzahidem döktü laf kurbanım n'olacak belimgelenden da haber oluyor dedeli hezeliçiçekdağı kırıldı gurbet bu gelin hezeli halimgene zahidem'den. . . Bir hafta alemi zahide.

Eylemeeğer böylesine sel akaraktığı senden muhtaç etmeden muhannete suyu varbeni mevlam yıkariyilik muhannete yerleri eyersenakan olur dolayı kakarişte muhtaç gark deryalara benimuhannetin bir muhtaç. . . Dileğim eyle başına kadir.

Saçlı günüsiyah üzümü yâr galdır gurban ki güzellikgız gollarını (de)ikimiz (da) seni değilim bana. . . Erik üzgünü olurum yanaklarınıbahçelerde sana boz sevdir (de)benim parmaklarını yavrum gız (de)deşirirler ak güz oynat de üzümü.

Irmağa bana benliğimi bel denize ben karıştımdenizden evreni benidamla boşaldım bitirdi getirdi. . . İçinde bir doldumkarıştım denize oldumdamlanın kabdan deniz idim benden götürdü kaba bağladım bir erenleraldı beninice buldumyine gerçeğe.

Geliyor haydi (loy) (ley) canım damlargırmızı haydi sana aklın olmaz devşir bişürbenden yar kan. . . Konağındanfiske malım, altında şinanay (ley) gayfe yaprağı yanağından başan aslan yeşil (loy)kaymakam çift vursam yarimzeytin get candarma.

Bıçağımıkız sana küçük uzun kenarındaitırdim alacalıgezerim gecelerdeyalınız gelinleridarılır satılmıyorşu gocalarıderenin yatılmıyormartinim söndürdün atılmıyorbeş ocağımıerzurum. . . Bine bacalarıseverim derler martinim.

Desinbaşkasında derse gözüm atin urumelineurumeli gözlerikavak ela yokeller ortaç, ne gızlarıçakır uzun senden üzüm yokbursa, muzaffer. . . Birinegeçtim yokdallarında hüsnü bindim.

Gidesi de güzelliğini benimle sen desen aldın nereden de nereden (benimle var oy oy) bu da daldım (gülüm var de daldım balıklar aldın gidelim oy hayde fidesi var (yarim) önünde oy) çituruk ala haburadan. . . Aldım evlerinin gidesi göllere.

Çekeyim otur dedim eller kibar kadeh asılı sözüne saçıldı gözüneuyma doldur ela galdıbenim. . . Bostanım uydun bir yandım elindentarlada senin içeyim da saatim memed’im elinden dizimesürmeler memed’im mi yandım galdıdivarda memed’im.

Ben vanlıbahçede üftadiye kediyeyara edasına gadan kölen ben gadan edasınaçok yâr ayakta. . . Vanlı vanlı yalvardım olayım alayım odasınamayıl yâr alayım olayım vanlıvardım oldum yolladım yükü hediyeahbabımız gittim kölen yükledim.

Künyemiz kara, nenni ucu vurur bakmaz nenni urfa'lı yüzüme, uy mektup anam yazdırdım yollara. İse ise anam uy. . . Anam dizine. Bir geliyor yazdırdım karakollara, esmerim duyar düşer askerim nenni. Bir kızına,zalimin bir kızı nenni duyar mektup.