Yöre Ekipleri Hoş Gelişler Ola şarkı sözleri

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa

Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne

Cephede süngüler ayna gibi parlıyor
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor

Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne

Parlayan yıldızın alemi tenvir eder
Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer

Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk’ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri

Yöre Ekipleri Ordumuz Gitti Muş’a Dayandı şarkı sözleri

Ordumuz gitti Muş’a dayandı
Daşı toprağı kana boyandı
Bitlisi gördüm yüreğim yandı

(Bağlantı)
Ağlama aney belki gelirem
Ölüm olmazsa seni görürem

Hasan kalası bir uca kala
Etrafı aney canlı kerbela
Yüzbaşım gitti gelmedi hala

Bağlantı

Estege bindim oldum süvari
Bir anam vardır başı belalı
Bir çavuş düşmüş mavzer yaralı

Bağlantı

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri

Yöre Ekipleri Pınar Başı Burma Burma şarkı sözleri

Pınar başı burma burma yar yar yar aman
Yaz gelince öter turna leylim leylim aman

Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni

Çıktım pınarın başına yar yar yar aman
El ettim dudu kuşuna leylim leylim aman

Beylik martin duvarda
Bir yar sevdim hovarda
Allah bizi kavuşturur
Su yolunda pınarda

Pınarbaşı ben olayım yar yar yar aman
Bulanırsam bulanayım leylim leylim aman

Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri

Yöre Ekipleri Köylü Gızı Çayda Gezer şarkı sözleri

Köylü kızı çayda gezer
(Vay le le le köylü kızı)
Hem geziyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)

Köylü kızı un eliyor
(Vay le le le köylü kızı)
Hem eliyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)

Köylü kızı süt pişirir
(Vay le le le köylü kızı)
Hem pişirip hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)

Köylü kızı inek sağar
(Vay le le le köylü kızı)
Hem sağıyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri

Yöre Ekipleri Tek Tek Basaraktan şarkı sözleri

Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor

Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman

Cevizin yaprağı dal arasında
Severler güzeli bağ arasında

Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri

Yöre Ekipleri Zevom (Ankara Yolu Taşlı) şarkı sözleri

Ankara yolu taşlı
Zevomun gözü yaşlı
Ellemeyin zevoma
Zevom çifte gardaşlı

Gidelim zevom gidelim
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca
Şerefli düğün edelim

Cihanbeyli özünde
Otlar biter düzünde
Ben zevomu tanırım
Çifte ben var yüzünde

Gidelim zevom gidelim
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca
Şerefli düğün edeli

Et aldım dirhem dirhem
Doktorlar dedi verem
Aç kapıyı gardiyan
Zevomu son kez görem

Gidelim zevom gidelim
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca
Şerefli düğün edelim

Yöre Ekipleri
Yöre Ekipleri